Inleiding
HackBus is ingericht als rijdend leslokaal en faciliteitenlab. Wij komen bij u op het schoolterrein of de schoolcampus en parkeren (indien van toepassing) in een van de daarvoor bestemde parkeervakken. Aan boord hebben wij krachtige apparatuur, waardoor de eigen accu’s alleen als backup worden gebruikt. Wij vragen u om te faciliteren dat onze verlengkabel op het lichtnet aangesloten kan worden.

Onze verlengkabel is een haspel van 30 meter. De kabel is goed geisoleerd, van goede kwaliteit en berekend op het vermogen van alle apparatuur.

Aan boord hebben wij een eigen lesnetwerk dat toegankelijk is via sterke WiFi accesspoints. Studenten ontvangen hier accountgegevens voor. Om het Corona besmettingsrisico te minimaliseren, worden studenten op anderhalve meter afstand onderling rondom de bus verspreid. Het bereik van de accesspoints is meer dan voldoende.

Warme maanden
In de warme maanden worden lessen vrijwel uitsluitend in de vorm van buitenonderwijs gegeven. Studenten zitten dan op het schoolterrein op 1,5 meter van elkaar en volgen via online tools de lessen. Daarnaast kunnen zij volgens roulatieschema in kleine groepen -met 1,5 meter afstand en met mondkapje- aan een labcase werken. Hiervoor staat er een tafel met labapparatuur naast de bus opgesteld. Deze hybride vorm van contactonderwijs en online onderwijs heeft goede resultaten opgeleverd bij diverse scholen.

Koude maanden
In de koude maanden is buitenonderwijs minder comfortabel voor studenten. De optie om met tenten en terrasverwarmers te werken is door de meest recente overheidsmaatregelen komen te vervallen. De school kan studenten in de winter binnen het schoolgebouw over de gewenste plekken (kantine, lokalen, lobby) verdelen. Studenten kunnen dan via een VPN verbinding met HackBus verbinden. Praktijklabs kunnen online in onze volledig virtuele simulatieomgeving worden uitgevoerd onder deskundige begeleiding van een docent.

Het is geruststellend om te weten dat HackBus docenten al sinds 2012 intensieve ervaring met online onderwijs geven hebben en online didactiek als geen ander beheersen. Ook met volledig online onderwijs hebben wij de resultaten, waar wij zo trots op zijn, weten te behalen en hebben we diverse ROC’s en Hogescholen geholpen met het behalen van hun onderwijsdoelen.

Met HackBus hoeft u zelf niet meer continue te investeren in actuele en moderne labfaciliteiten of in de meest recente vakcertificeringen. Hierdoor kunnen uw docenten zich richten op andere belangrijke aspecten van het docentschap, zoals studentbegeleiding, lesontwikkeling en het vertalen van beleid naar het klaslokaal.