Geen lange en saaie juridische teksten en disclaimers. Je mag alles wat je maar kunt bedenken doen om de HackBus systemen te kraken. HackBus bevat geen live productiedata en is een gecontroleerde en geisoleerde labomgeving.

Portscans, SSL session hijacking, Metasploit. You name it. Als je het kunt bedenken, mag je het gebruiken. Om e.e.a. in goede banen te leiden, zijn er wel een paar spelregels:

  • Je dient altijd een afstand van minimaal 10 meter tot de HackBus te bewaren, tenzij je een labsessie op afspraak hebt.
  • Het bereik van het Access Point is zeer ruim. Zorg daarom dat je de 1,5 meter regel van de overheid in acht neemt. Indien dit naar het oordeel van de docent tot onverantwoorde situaties leidt, zal de schoolleiding worden ingeschakeld.
  • De Ultralogic algemene voorwaarden zijn van toepassing op HackBus.
  • Het recht op concept, idee, format en naam van HackBus blijft bij Ultralogic.